ختم یا علی برای رسیدن به حاجات

راوی می گوید : برای هر امری مداومت کردم و نتیجه گرفتم . در مکانی خلوت 1000

مرتبه یا عَلِّیُ بگوید این کلمه اسم اعظم خداست و مردم غفلت دارند

 

 

منبع : حاشیه صحیفة الهادیة ص 102

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.