ختمی از لا اله الا الله برای گرفتن حاجت

مرحوم سید عبد الکریم کشمیری می گوید : هر کس حاجتی داشته باشد سه روز سر قبر یکی از علماء که

نفوس و زهدش بیشتر باشد برود و یک حمد و یازده مرتبه قل هو الله احد بخواند و به صاحب آن قبر هدیه کند

و بعد 1001 مرتبه لا اله الا الله بگوید . اثر دارد و تجربه شده است .

 

 

منبع : رَوح و ریحان ص 74

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.