ختم مجرب از سوره حمد

ختم مجرب از سوره حمد :

چنانچه مرحوم مجلسی و جمعی دیگر از علماء متعرض شده اند و به تجربه رسیده است آن است که ابتدای ختم

روز جمعه باشد و بهترین ساعات بعد از نماز صبح است و قبل از صبح غسل کند و بعد از نافله و فریضه صبح

و تسبیح حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ۱۰۰ مرتبه سوره حمد را بخواند و سپس ۱۰۰ مرتبه صلوات بفرستد

و به کسی توجه ننماید و سخن نگوید

 

 

منبع : الصحیفة المهدیة ص ۱۲

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.