ختم مجرب از سوره حمد

در روز جمعه شروع کند تا 41 روز و هر روز 41 مرتبه سوره مبارکه حمد را بخواند و بعد از اتمام

بلافاصله این دعا را 13 مرتبه بخواند .

 

یا مُفَتِّحُ فَتّحْ یا مُفَرِّجُ فَرِّج یا مُسَبِّبُ سَبِّب یا مُیَسِّرُ یَسِّر یا مُسَهِّلُ سَهِّل یا مُتَمِّمُ تَمِّم

 

منبع : گوهر شب چراغ ج 2 ص 156

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.