ختم مجرب برای گرفتن حاجات و مهمات

مدت هفت روز بعد از نماز صبح هر روز 100 بار سوره توحید را بخواند

بدون تکلم با خضوع و خشوع هنوز هفته تمام نشده حاجتش برآورده شود

 

 

 

منبع : بحرالغرائب حاشیه کتاب ص 12

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.