ختم مجرب سوره جمعه برای حاجات

هر که روز 41 بار سوره جمعه را بخواند به مدت چهل و یک روز بعد از هر روز سیزده

نوبت این دعا را بخواند بعد تلاوت سوره البته حاجت برآورده می شود

 

یا مُفَتِحَ فَتِّح یا مُفَرِجَ فَرِّج یا مُسَبِّبُ سَبِّب یا مُیَسِّرَ یَسِّر یا مُسَهِّلَ سَهِّل یا مُتَمِّمَ تَمِّم

 

ان شاء الله بعد از 41 روز حاجتش برآورده می شود

 

 

 

منبع : اسرار المقاصد ص 53

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.