ختم مجرب برای گرفتن حاجت و مهمات

باید در اول نیمه شب یا جمعه با طهارت بدن و لباس به مکان خلوت رفته و دو رکعت

نماز بخواند به نیت نماز حاجت به این طریق در رکعت اول بعد از قرائت سوره حمد

سوره توحید و در رکعت دوم نیز بعد از حمد سوره توحید بخواند و باقی نمازش را

مثل نماز صبح ادا کند چون از نماز فارغ شود بعد از آن صد مرتبه صلوات بفرستد و

بعد هزار مرتبه یا الله بگوید و بعد هزار مرتبه بگوید یاهو بعد هزار مرتبه

بگوید سبحانک یا لا اله الا انت انی کنت من الظالمین بعد صد مرتبه صلوات بفرستد

و حاجات مشروعه خود را بخواهد ان شاء الله برآورده است اگر دفعه اول تخلف کند

در دوم و سوم برآورده می شود البته از مرتبه سوم تجاوز نمی کند

 

 

 

 

منبع : سرالسمتتر ص 41 و 42

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.