ختم نماز جهت رفع حاجت

ختم نماز جهت رفع حاجت :

هر کس در شب برخیزد و بعد از نماز تهجّد ( نمازشب ) چهار رکعت نماز حاجت بخواند و در هر رکعت بعد از حمد

سه مرتبه سوره مدثر را بخواند و بعد از نماز صد بار صلوات بفرستد و حاجت خود را از خدا بخواهد البته روا خواهد

شد .

 

 

 

منبع : صحیفة المهدیة ص ۱۶۸

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.