ختم نماز حاحت در شب جمعه

ختم نماز حاحت در شب جمعه :

برای هر حاجت نصف شب جمعه برخیزد و دو رکعت نماز بخواند و بعد از نماز هزار بار بگوید : یا مُجیبُ  آنچه که

مقصود اوست حاصل می شود

 

 

منبع : صحیفة المهدیة ص ۱۷۲

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.