ختم کل قرآن کریم بری مطلق حاجات

ختم کل قرآن کریم برای مطلق حاجات :

ختم کامل قرآن کریم در  طول یک هفته برای مطلق حاجات ( شرعی ) از مجربات است .

از روز جمعه شروع کند و روز پنج شنبه ختم نماید :

روز جمعه از اول قرآن تا آخر سوره مائده

روز شنبه انعام تا آخر سوره براءة ( توبه )

روز یکشنبه از سوره یونس تا آخر سوره مریم

روز دوشنبه از سروه طه تا آخر سوره قصص

روز سه شنبه از سوره عنکبوت تا آخر سوره ص

روز چهارشنبه از سوره زمر تا آخر سوره الرحمن

پنج شنبه از سوره واقعه تا آخر قرآن

پس از اتمام ختم سه مرتبه به سجده رفته و در سجده اول بگوید : سُبُّوحٌ‏ قُدُّوسٌ‏ رَبُ‏ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحِ‏

و در سجده دوم دو مرتبه بگوید و در سجده سوم نیز سه مرتبه همین ذکر را تکرار کند و سپس حاجت خویش

را طلب نماید

 

منبع : مخازن ج 1 ص 48 و 49

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.