ختم یس برای حاجات

ختم یس برای حاجات :

سوره یس را بخواند و زمانی که به سلام قولا من رب الرحیم  رسید 73 مرتبه تکرار کند و حاجت خویش را از

خداوند بخواهد ( سپس سوره را تمام کند ) مجرب است .

 

منبع : منتخب الختوم ص 21و 22

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.