ختم یونسیه برای حاجت

ختم یونسیه برای حاجت :

ختم مچرب در اول نیمه شب یا جمعه با طهارت لباس و بدن در مکان خلوتی رفته  دو رکهت نماز به نیت نماز

حاجت بخواند . در رکعت اول بعد از حمد سوره قل هو الله احد و در رکعت دوم نیز به همین طریق عمل

نماید . بعد از نماز صد صلوات بفرستد سپس هزار مرتبه  يَا اللَّهُ‏  بگوید و هزار مرتبه يَا هُوَ  و هزار مرتبه

لا إِلهَ‏ إِلَّا أَنْتَ‏ سُبْحانَكَ‏ إِنِّي‏ كُنْتُ‏ مِنَ‏ الظَّالِمِينَ سپس صد مربته صلوات بفرستد و بعد از آن حاجات مشروعه خود

را بخواهد . اگر دفعه اول به اجابت نرسید در شب دوم یا سوم انجام دهد . البته از شب سوم تجاوز نمی کند

 

منبع : سر المستتر ص ۴۱ و ۴۲

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.