خواندن دعای سمات برای رسیدن به حاجات و مهمات

خواندن دعای سمات در اخر روز جمعه نزدیک غروب برای رسیدن به حوائج شرعی خصوصا

دفع دشمن مجرب است و خواندن آن چهل مرتبه در چهل جمعه از یقینیات است

دعای سمات در مفاتیح الجنان ذکر شده است . علاقه مندان به آنجا مراجعه کنند

 

 

منبع : منتخب الختوم ص 85

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.