خواندن نمازی در مسجد برای برآوده شدن حاجت

قطب راوندی این نماز را برای برآورده شدن حاجت نقل کرده است

در مسجد رو به قبله کن و دو رکعت نماز بخوان سپس خدا را ثنا گو و بر رسول خدا

صل الله علیه و آله صلوات بفرست و آیات آخر سوره حشر و شش آیه آول سوره حدید و

آیه که در سوره آل عمران است بخوان سپس حاجت خود را از خدا بخواه تا خدا عطا

می فرماید

 

تذکر :

منظور از دو آیه سوره آل عمران ممکن است این ها باشد

شاید دو آیه قل اللهم مالک الملک   و آیه بعدش تا بغیر حساب منظور باشد

و شاید آیه قل اللهم مالک الملک با آیه شهد الله منظور است

 

 

 

منبع : ذکرهای مشکل گشا – شعبانی منفرد – ص 141

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.