خواندن 111 بار سوره حمد برای حاجات

باید هفت روز روزه بگیرد و از خوردن گوشت حیوانی و محصولات حیوانی بپرهیزد و هر روز

سوره مبارکه حمد را 111  بار بخواند و سپس 111 بار صلوات فرستد دعایش مستجاب گردد

 

 

منبع : رهنمای گرفتاران ص 75

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.