دعای مجرب به جهت برآورده شدن حاجات و مهمات

هر که

بسم الله الرحمن الرحیم بحق بسم الله الرحمن الرحیم

را شب دوشنبه در وقتیکه مردم بخواب باشند ابتدا کرده تا دوازده شب

هر شب 777 مرتبه بخواند و بوی خوش بسوزاند مطلب مشروعه که دارد

روا می شود

 

 

 

منبع : کونوز الاسرار ج 2 ص 28

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.