دعا برای برآورده شدن حاجت

از شیخ بهایی نقل است : یازده روز هر روزی 11 مرتبه بعد از نماز صبح بخواند :

 

يا مُسَبِّب سَبِّب يا مُفَتِّح فَتِّح یا مُفَرِّجُ فَرِّجْ يا مُدَبِّر دَبِّر يا مُسِهِّل سَهِّل يا مَيَسِّر يَسِّر يا

مُتَمِّم تَمِّم بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ

 

از شیخ بهایی نقل است به جهت مطلبی یک روز خواندم ظهر همان روز به مراد خویش رسیدم

 

منبع : ختوم و اذکار ص 207 و 208

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.