دعا برای همه نوع حاجت

ار حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که اگر کسی را حاجت دینی یا دنیایی باشد هفت بار

سوره مبارکه بنی اسرائیل را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن و با حال وضو بخواند حاجت او روا شود

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 101

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.