دعا برای حصول به حاجات

سه شب جمعه و هر شب آن سه هزار مرتبه بگوید :

 

الهِي الهِي قَد انْقَطَعَ رَجَائِي عَنِ الْخَلْقَ وَ أَنْتَ رَجَائِي

برای حصول به حاجات از مجربات است

 

 

منبع : حاشیه خلاصة الاذکار – نسخه خطی

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.