دعا برای رسیدن به حاجات مهم

برای رسیدن به حاجات مهم به اسم یا کافی المهمات   نیمه شب برخیزد و دو رکعت

نماز بخواند سپس دست ها را بلند کرده با حضور قلب این رباعی را بخواند آنچه را که

منظور اوست حاصل خواهد شد . مکرر تجربه شده است

 

در هر سحری با تو همی گویم راز       بر حضرت تو همی کنم عرض نیاز

بی منت بندگانت ای بنده نواز               کار من بیچاره درمانده بساز

 

 

 

منبع : حاشیه کلیات مجمع الدعوات ص 222

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.