دو ختم برای حاجت

1- ختم زیارت عاشورا برای حاجت :

روز شنبه شروع کند تا یک هفته هر روز یک مرتبه بخواند و تا چهل روز نیز مشهور است

منبع : گوهر شب چراغ ج 2 ص 157

2- دو ثلث از شب جمعه گذشته 15 مرتبه سوره قدر را بخواند از برای هر حاجتی

منبع : گوهر شب چراغ ج 2 ص 158

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.