ذکری مجرب برای رسیدن به مقصود و حاجت

هر که یا الله را در چاشت و عصر و ثلث آخر شب 66 بار بخواند بی حرف ندا

( یعنی بگوید الله ) خدای عزوجل او را به مقصودش می رساند

 

 

 

منبع : اسرار المقاصد ص 62

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.