ذکر یا الله برای رسیدن به حاجات و مهمات

گفتن یا الله به قدری که نفس قطع شود و یا رحمن به دستور ( عدد کبیرش 298 است )

و یا رحیم به دستور ( عدد کبیرش 258 است ) سپس مطلب عرض شود و صلوات فرستاده

شود ، برای هر مطلبی مجرب است

 

 

 

منبع : جنات الخلود ص 5

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.