ذکر برای اینکه حاجت انسان پیش یک نفر برآورده گردد

اگر پادشاهی یا بزرگی رنجیده و سر غضب آمده باشد بیست هفت روز روزه دارد

هر روز 775 بار بخواند حق تعالی قهر را برگرداند و عطا بسیار بوی کند و

اگر پیش کسی به حاجت رود سی و یک بار بخواند و بر خود دمد آن کس حاجت

او برآورد و اگر مداومت نماید هرگز بکسی محتاج نگردد

 

یا رَحیمُ تَرَحَّمتَ بالرَّحمةِ والرَحمةُ فی رَحمَةِ رَحمَتِکَ یا رَحیمُ

 

 

 

منبع : کونوز الاسرار ج 1ص 116

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.