ذکر برای برآورده شدن حاجات و مهمات

هر کس این اسم شریف را یا اللهُ یا رحمنُ یا رحیمُ ما بین نماز عصر و مغرب در یک مجلس

و زیر آسمان و با سری برهنه و پارچه ای در گردن به تعداد 3125 مرتبه در مدت 40 روز مداومت

نماید تمامی مطالب او برآورده خواهد شد و مجرب است

 

 

منبع : رهنمای گرفتاران ص 277

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.