ذکر برای اینکه هر چه از خدا بخواهد روا گردد

برای ادای قرض و وسعت رزق و اقبال و سعادت روز پنج شنبه یا جمعه دو رکعت نماز بخواند و آن روز را روزه دار

باشد و قبل از نماز صد مرتبه صلوات بفرستد به هر نیتی که دارد و در هر رکعتی بعد از فاتحه 15 مرتبه آیة

الکرسی بخواند و 25 مرتبه سوره توحید و بعد از نماز 41000 دفعه یا وهاب بگوید و سعی کند که از اول

شروع به نماز تا اتمام ختم سخن نگوید بعد از نماز هر چه از خدا بخواهد روا گردد .

 

 

منبع : گلهای ارغوان ج 1 ص 27

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.