ذکر برای حوائج و مرادات

برای حوائج و مرادات بعد از طلوع آفتاب و بعد از نماز صبح و به کار بردن بوی خوش 3023 مرتبه این 4 کلمه را

بخوانید که بسیار مفید است :

 

یا کافی یا غنی یا معین یا فتاح

 

 

منبع : صحیفه مهدیه ص 90

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.