ذکر برای هر مطلب شرعی

ذکر برای هر مطلب شرعی :

مرحوم مقدس اردبیلی می گوید : این ذکر برای هر مطلب شرعی جزیی باشد یا کلی به تجربه رسیده است و آن

این که سوره حمد را با این دو آیه که ذکر می شود در مدت ده روز و هر روزی یازده مرتبه که جمعا یکصد و ده

مرتبه خواهد شد ( به نام مبارک علی علیه السلام ) بخواند و آن دو آیه آیه ۱۵۴ سوره آل عمران و آیه ۲۹ سوره

فتح است .

بعدا از این ها بگوید : رَبِ‏ سَهِّلْ‏ وَ يَسِّرْ وَ لَا تُعَسِّرْ عَلَيْنَا  این عمل برای هر مطلبی مجرب است . بعضی گفته

اند دعای آخر این است : رَبِ‏ سَهِّلْ‏ وَ لَا تُعَسِّرْ عَلَيْنَا يَا رَبِ‏ يَا رَبِ‏ يَا رَبِ‏

 

منبع : ختوم و اذکار ص ۱۳۳ و ۱۳۴  – تحفة الرضویة ص ۱۵۸

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.