ذکر جهت برآورده شدن حاجات

برای برآمدن حاجات و نجات از شر اشرار و شداید 544 بار دو اسم مبارک یا رئوف یا رحیم  

را بخواند از جمله مجربات است و حضرت رسول صل الله علیه وآله در موقع دشواری این

دو اسم را بسیار می خواندند

 

 

منبع : صحیفه مهدیه ص 103

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.