ذکر جهت رسیدن به مقصود

در شب دوشنبه دو رکعت نماز حاجت بخواند و بعد از نماز در سجده 70 بار الوهاب بگوید .

ان شاء الله توانگر می شود

و هر کس 40 روز روزی 175 مرتبه یا وهاب بگوید به مفصود رسد

 

 

منبع : بحرالغرائب ص 39

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.