ذکر جهت روا شدن حاجات مهم

شیخ بهایی می فرماید : هر کس را امر مهمی پیش آید به صحرا رود و این شکل را مقابل خود بکشد

( یک مربع بکشد و یک خط در داخل آن رسم نماید ) و او را قبر مطهر رسول الله صل الله علیه وآله ( فرض کرده )

و به آن خط نگاه کرده و اشاره به آن خط کند و 12000 بار بگوید

صلی الله علیک یا رسول الله

سپس حاجت خود را بگوید و مهم او کفایت شود ود خواننده حالتی دست دهد که لذت آن را دریابد

و مجرب است

منبع : منتخب الختوم ص 50 و 51

توضیح : مرحوم نراقی این ختم را نقل کرده و عدد آن را 1000 مرتبه گفته است . ر. ک : خزائن ص 345

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.