ذکر جهت مستجاب الدعوه شدن

کسی که اسم شریف  الرحیم  را ورد خود سازد و زیاد بگوید مستجاب الدعوه می گردد یعنی

دعایش به اجابت می رسد و این اسم امان از فتنه ی روزگار است

 

 

منبع : شمس المعارف الکبری ص 161

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.