ذکر برای حاجات غیر قابل حل

برای حاجات مهم که از حلش عاجز باشد روز جمعه بعد از نماز عصر به هیچ وردی مشغول

نگردد و هیچ سخن نگوید و با حضور قلب رو به قبله این دو اسم مبارک   یا الله یا رحمن

را تکرار کند تا زمانی که آفتاب فرو برود و بعد سر به سجده نهد و حاجت

بخواهد ان شاء الله حاجت وی روا می گردد

 

 

منبع : بحرالغرائب ص 21

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.