ذکر مجرب برای کفایت امور و حاجات

هر که در کاری درمانده باشد یا مهمی دشوار 35 روز روزه دارد و هر

روز 56 بار بخواند حق تعالی آن مهم را بکفایت رساند و اگر بیمار

خواند 75 بار بخواند حق تعالی شفا دهد و اگر مدام خواند حق تعالی

عمر او را دراز گرداند

 

یا قَدیمُ تَقَدّمتَ بالقَدَمِ و القَدَمُ فی قَدِمَ قِدمِکَ یا قدیمُ

 

 

 

 

منبع : کونوز لااسرار ج 1 ص 119 و 120

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.