ذکر يَا حَيُ‏ يَا قَيُّومُ‏

ذکر يَا حَيُ‏ يَا قَيُّومُ‏ :

برای رسیدن به هر حاجت مشروع با وضو و رو به قبله و با خاطری جمع و بدون تشویش ذهن  يَا حَيُ‏ يَا قَيُّومُ‏

را ۳۸۱۶ مرتبه بخواند از مجربات شمرده اند .

 

 

منبع : منتخب الختوم ص ۶۴

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.