ذکر یا علی ادرکنی جهت برآورده شدن حاجت

جهت هر حاجت در هر وقت از اوقات خمسه که باشد دو رکعت نماز حاجت بگذارد و بعد از سلام بلافاصله به

حضور قلب روی راست را بر زانوی راست گذارد و صد مرتبه یا علی ادرکنی بگوید تا دوازده روز به شرط آن که

وقت و مکان تغییر نکند پس هر کدام تغییر کرد عمل را از سر گیرد .

 

 

منبع : گوهر شب چراغ ج 1 ص 242

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.