صلوة یوم الخمیس ( نماز روز پنج شنبه )

صلوة یوم الخمیس ( نماز روز پنج شنبه ) :

سید بن طاوس نمازی را از پیامبر اکرم نقل کرده که بعضی آن را صلوة یوم الخمیس ( نماز روز پنج شنبه ) نیز

می نامند . این نماز برای جلب روزی خصوصا برآمدن حاجات شرعی مجرب است و کیفیت آن به این ترتیب است.

در روز پنج شنبه دو تا دو رکعت نماز خوانده در رکعت اول بعد از حمد 11 مرتبه سوره توحید بخواند و در رکعت دوم

بعد از حمد 21 مرتبه و در رکعت سوم بعد از حمد 31 مرتبه و در رکعت چهارم 41 مرتبه سوره توحید را بخواند بعد

از نماز نیز 51 مرتبه سوره توحید را بخواند سپس 51 صلوات را بفرستد و به سجده رفته و در سجده 100 مرتبه

بگوید یا الله بعد از آن حاجت خویش را طلب کند . سید بن طاوس می گوید اگر دعا کند کوهی از جای خویش

کنده شود برآورده خواهد شد . و خداوند غضب می کند بر کسی که این نماز را بخواند و از او چیزی طلب نکند .

 

منبع : تحفة الرضویة ص 42

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.