نماز بالای سر حضرت عبد العظیم حسنی برای گرفتن حاجت

این نماز بالای سر حضرت عبد العظیم خوانده می شود و بعضی علماء آن را مجرب دانسته اند و کیفیت آن این

است که بالای حضرتش دو رکعت نماز کند و ثواب آن را هدیه نماید سپس در هر یک از چهار گوشه حرم یکصد

صلوات برای امام هادی علیه السلام که استاد عبد العظیم بوده اند بفرستد . سپس بالای سر حضرت عبد العظیم

رفته و پنج مرتبه عبد العظیم را به امام هادی علیه السلام قسم دهد . این عمل برای کلیه حوائج شرعیه

مجرب است

 

منبع : کشکول شمس ص 453

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.