نماز برای گرفتن حاجت

قبل از نماز صبح ابتدا دو رکعت نماز به جای آورد در رکعت اول سوره کافرون و در رکعت دوم

سوره توحید . سپس 14 صلوات بفرستد و پس از آن سوره مبارکه یس را یک مرتبه بخواند

بطوری که مقارن با اذان صبح باشد

 

منبع : رهنمای گرفتاران ص 362

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.