نماز حضرت عباس علیه السلام برای رفع حاجات

دو رکعت است در هر رکعت بعد از حمد 100 مرتبه یا حی یا قیوم بگوید بعد از نماز بلافاصله 100

مرتبه صلوات بفرستد سپس رو به قبله بلند شود و بگوید :

السلام علیک یا عباس بن علی اَغِثنی

 

 

منبع : کتاب دو هزار دستور العمل مجرب ص 94 به نقل از نسخه خطی

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.