نماز مجرب در وقت ضحی برای گرفتن حاجات و مهمات

به جهت قضاء حوائج در مدت 12 روز هر روز وقت ضحی که دو ساعت از روز

برآمده باشد در گوشه خلوتی 12 رکعت نماز بگذارد و در هر رکعتی بعد از حمد 12 مرتبه

سوره قل هو الله احد بخواند و بعد از سلام 1200 مرتبه بگوید :

یا بَدیعَ العَجائِبِ باِلخَیرِ اِرحِمنی

 

مکرر اتفاق افتاده که در همان روز اول مطلب برآورده است و باقی ایام نیز به عمل بیاورد

 

 

 

 

منبع : تحفة الاسرار ص 77 و 78

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.