نماز و ذکری مجرب برای برآورده شدن حاجت

از برای قضای حوائج دو رکعت نماز بگذارد و در یک مجلس هزار بار بگوید

کهیعص اِکفِنی حمعسق اِرحِمنی سُبحانَ القادِرُ القاهِرُ الکافی

در این خصوص ادعای تجربه شده است

 

 

 

منبع : تحفة الاسرار ص 79

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.