نماز برای گرفتن حاجت

اگر کسی 3 بار آیة الکرسی را بر آب خواند و روی خود را بشوید و دو رکعت نماز بگذارد و

در هر رکعت حمد یک بار و آیة الکرسی را یک بار بخواند هر مراد داشته باشد حاصل گردد

ان شاء الله تعالی و اگر پیش بزرگی رود محترم گردد و هر که آیة الکرسی را بنویسید و بر

بازوی خود ببندد به هر جا رود عزیز و محترم باشد و اگر به انار شیرین بدمد قبل از 4 ماه

به زن باردار دهد قبل از 4 ماه فرزندش پسر شود ان شا ء الله تعالی .

 

 

منبع : گوهر شب چراغ ج 1 ص 161

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.