هفتاد آیة الکرسی جهت برآورده شدن حاجت

گفته شده است که هر گاه کسی را مهمی روی دهد و بخواهد بزودی کفایت شود باید به

صحرایی رود که در آن آدمی نباشد و خطی در گرد خود بکشد و رو به قبله متواضع بنشیند

و 70 مرتبه آیة الکرسی را تا و هوالعلی العظیم بخواند بی شک در همان روز حاجت او برآید .

و هذا مجرب و موثر لا شک و لا ریب فیه و الله العالم .

 

 

منبع : گوهر شب چراغ ج 1 ص 235

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.