پاداش چهار رکعت نماز

پاداش چهار رکعت نماز :

 

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : هر که در شب جمعه یا روز جمعه یا شب پنج شنبه یا شب دوشنبه یا

رزو دوشنبه چهار رکعت نماز بخواند در هر رکعتی سوره حمد هفت بار و سوره قدر یک بار به دو سلام ٬ و چون فارغ

شود صد بار بگوید :اللَّهُمَ‏ صَلِ‏ عَلى‏ مُحَمَّدٍ وَ الِ‏ مُحَمَّد و صد بار بگوید :اللَّهُمَ‏ صَلِ‏ عَلَى‏ جَبْرَئِيل خدای متعال وی

را در بهشت هفتاد هزار کوشک بدهد و در هر سرای هفتاد هزار خانه بدهد و در هر خانه هفتاد هزار کنیزک و

شر اهل آسمان را از وی باز دارد و شر اهل زمین را اعم از پری و آدمی از او باز دارد و عذاب گور را از وی باز دارد

و از جای برنخیزد تا که خدای تعالی به نظر رحمت به او بنگرد و مکافاتش بهشت کند و وی را و پدر و مادر وی را

بیامرزد و دعایش اجابت کند و حاجتش روا کند

 

منبع : نزهة الزاهد ص ۲۰۸

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.