ختم مجرب برای گرفتن حاجت

از ختوم مجربه برای قضاء حاجات و رسیدن به معارج معنوی و هلاکت اهل ظلم و فساد این است

که در هفت روز این ختم را انجام دهد :

 

شنبه سوره  انا فتحنا

یک شنبه سوره یس

دوشنبه سوره واقعه

سه شنبه سوره الرحمن

چهارشنبه سوره جن

پنج شنبه سوره تبارک

جمعه سوره الم سجده

 

هر کدام از این سوره ها را 14 مرتبه بخواند

 

 

منبع : منتخب الحسنی ص 1230

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.