ختم جهت برآورده شدن حاجت بعد از سه روز

جهت هر مطلبی سه روز اول حمد را هفت بار بخواند و 700 صلوات بفرستد و 80 بار  سوره الم نشرح را

بخواند بعد از آن 1001 بار سوره توحید و بعد از آن 7 بار حمد را بخواند و سپس 100 صلوات بفرستد

سه روز نگذرد که حاجت روا شود

 

 

منبع : صحیفة المهدیه ص 68

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.