دعا برای حاجت روا شدن

از جضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است : هر کس با ایمان سوره مبارکه

انفال را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسید و با خود دارد از شر دشمن

ایمن شود و هر حاجتی که خواهد حاجت او روا شود

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 83 و 84

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.