دعا جهت کفایت مهمات

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است : هر کس با ایمان سوره مبارکه

زخرف  را به جهت کفایت مهمات سه بار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند

خداوند متعال مهم او را به برکت این سوره مبارکه کفایت کند .

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 148

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.