آثار و برکات ختم آیه شریفه «آمَنَ الرَّسُولُ» در سوره بقره

روایت است که «آیة الکرسی» و «آمَنَ الرَسُول» هر دو شفا و درمان دارد . عبدالله بن عباس روایت کرده که رسول خدا ﴿صلی الله و علیه و آله و سلم﴾ فرمودند : «شب معراج مرا به آسمان بردند چون به سدرة المنتهی رسیدم مرا سه تحفه دادند : اول – پنج نماز در پنج وقت ، دوم – خواتیم سوره بقره ، سوم – آمرزش امت من آنان که به خدا شرک نیاورند» .

 

و نیز فرمود : خدای تعالی کتابتی پیش از دو هزار سال از خلقت آسمان و زمین فرموده و آن ، دو آیه ای است که سوره بقره را به آن ختم کرد ، هیچ سرایی نباشد که سه شب این آیات را در آن بخوانند که شیطان گرد آن گردد .

 

و نیز فرمود در آخر سوره بقره آیاتی است که هم قرآن است و هم دعا وهم رضای خداوند . در خبر است که به رسول خدا ﴿صلی الله و علیه و آله و سلم﴾ گفتند : از خانه ثابت بن قیس شماس نواری مانند چراغ تابان بر می آید ، فرمود : او سوره بقره می خواند . آمدند و به او گفتند : شب ها در سرایت چه می خوانی؟ گفت : آخر سوره بقره یعنی آمن الرسول .

 

و نیز فرمود : هر کس دو آیه آخر از سوره ی بقره را بعد از عشا بخواند گویا تمام شب را احیا کرده است . و نیز فرمود دو آیه است که خدا از گنج های بهشت نازل نمود خداوند رحمان به دست خود آن دو را نوشت پیش از آن که خلق را بیافریند به دو هزار سال ، هر کس آن دو را بعد از عشا بخواند از قیام شب او را کفایت می کند و جمیع مهمات دنیا و جمیع مهمات آخرت او را کفایت کند و شیطان نزدیک او نیاید و آن آیات 284 و 285 سوره ی بقره هستند .

 

رسول خدا ﴿صلی الله و علیه و آله و سلم﴾ فرمود: هر کس چهار آیه از اول بقره و آیة الکرسی و دو آیه پس از آن و سه آیه آخر آن بخواند در نَفس و مالش چیزی که او را ناگوار باشد نبیند و شیطان به او نزدیک نشود و قرآن را فراموش نکند

 

منبع : ختوم و اذکار ، ج 1 ، ص 133

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.